Close

કોલેજો / યુનિવર્સિટીઓ

નવજીવન આર્ટસ એન્ડ કોમર્સ કૉલેજ

ઝાલોદ રોડ, દાહોદ - 389151

ઇમેઇલ : nacc_dahod[at]rediffmail[dot]com
ફોન : 91-2673-250039
વેબસાઇટ લિંક : http://navjivanac.com
કેટેગરી / પ્રકાર: કોલેજો / યુનિવર્સિટીઓ

નવજીવન સાયન્સ કૉલેજ

ઝાલોદ રોડ, દાહોદ - 389151

ફોન : +912673220346
કેટેગરી / પ્રકાર: કોલેજો / યુનિવર્સિટીઓ

સરકારી ઇજનેરી કોલેજ

ઝાલોદ રોડ, દાહોદ - 389151

ઇમેઇલ : gec_dahod[at]yahoo[dot]co[dot]in
ફોન : +912673-263780
વેબસાઇટ લિંક : http://www.gecdh.cteguj.in/
કેટેગરી / પ્રકાર: કોલેજો / યુનિવર્સિટીઓ

સરકારી ઔદ્યોગિક તાલીમ સંસ્થા

ઝાલોદ રોડ, દાહોદ-389151

કેટેગરી / પ્રકાર: કોલેજો / યુનિવર્સિટીઓ

સરકારી પોલિટેકનિક દાહોદ

ઝાલોદ રોડ, દાહોદ.

ઇમેઇલ : polydahod[at]yahoo[dot]com
ફોન : 02673266681
વેબસાઇટ લિંક : http://govtpolytechnicdahod.org/
કેટેગરી / પ્રકાર: કોલેજો / યુનિવર્સિટીઓ